2016

Cykloturistický klub Slobodní pútnici usporiada vytrvalostnú cyklotúru za spoznaním krás Komárna a jeho okolia. Súťažiaci si môžu vybrať z trati: City 10, Classic 40, MTB 55, Road 80, Extrem 105, Roller 5 a Roller 12.

Čárda túra je jednodňové športové podujatie. Prihlásiť a zaregistrovať sa dá na mieste alebo cez webovú stránku. Pri štarte obdržia všetci súťažiaci registračný zošit, do ktorého sa zaznačí presný čas štartu. Štart je individuálny medzi 7:05 a 9:30 každých 5 minút. Každého čas sa zmeria zvlášť. V registračnom zošite sú okrem mapy tratí, aj názvy a adresy kontrolných stanovíšť, ktoré predstavujú pohostinstvá, čárdy a občerstvovacie stanice. Zúčastnený musí nájsť všetky kontrolné stanovištia a vypýtať si na ňom kontrolnú pečiatku. Zúčastnený, ktorý nebude mať všetky kontrolné pečiatky, bude zo súťaže vyradený. Vyhodnotenie sa uskutoční podľa dosiahnutých časov. Pri zhode časov rozhoduje vek zúčastneného – vo vekovej kategórii junior mladší vek a pri dospelých a seniorov starší vek.

Miesto konania: Slovensko, Komárno
Štart/Cieľ: Lodná ulica (dvor detskej škôlky)
GPS súradnice: 47°45’49.9″N 18°08’07.4″E
Dátum túry: 23. apríl 2018 (sobota)
Organizátor: Cykloturistický klub Slobodní pútnici
Hlavný usporiadateľ: Zoltán Bujna
Informácie: info@csardatura.sk, mobil: 0908 133 364

 

Informácia o tratiach

City 10 – na rôznych miestach mesta treba hľadať body kde na zúčastnených čakajú úlohy. Poradie vyhľadávania týchto bodov je ľubovoľné. Úlohy budú zverejnené v deň štartu. Na trati nie je časomer ani vyhodnotenie. Štartovať sa dá do 13.00 h.

Classic 40 – je to klasický okruh vedený na asfaltovej ceste. Za mestom prvých 15 kilometrov vedie po bezpečnej cykloceste, ďalších 15 kilometrov je málo frekventovaná cesta a posledných 7 kilometrov pred mestom je na frekventovanej medzinárodnej ceste. Na trati je jedno miesto na občerstvenie.

MTB 55 – 70 percent trate tvorí terén, preto na zdolanie je potrebný horský bicykel a lepšia fyzická kondícia. Presná trasa súťaže bude aktualizovaná týždeň pred štartom na webovej stránke. Doporučujeme trasu uložiť do GPS. Na trati budú dve občerstvovacie stanice.

Road 80 – asfaltová cesta s menšími kopcami. Absolvovanie vyžaduje lepšiu fyzickú kondíciu. Na trati sú rovnomerne rozmiestnené dve občerstvovacie stanice.

Extrem 105 – asfaltová cesta s menšími kopcami okorenený s jedným lesným vyvýšením. Zdolanie vyžaduje výbornú fyzickú kondíciu. Na trati sú rovnomerne rozmiestnené tri občerstvovacie stanice.

Roller 5 a Roller 12 – na trati je povolený štart len na kolieskových korčuliach. Registrácia a štart je pri vážskom železničnom moste medzi 9.00 a 13.00 h. Nevyhnutnou súčasťou účastníka v tejto kategórií je fotoaparát  alebo telefón vybavený s fotoaparátom.

 

Program

7:00 – 9:30         Registrácia a štart Classic 40, MTB 55, Road 80, Extrem 105

7:00 – 13:00       Registrácia a štart City 10

9:00 – 13:00       Registrácia a štart Roller 5, Roller 12

15:30                Vyhlásenie výsledkov, tombola

 

Kategórie

City 10, Classic 40, MTB 55, Road 80, Extrem 105, Roller 5, Roller 12

  1. Junior chlapci do 18-tich rokov / nar. po 23. apríla 1998
  2. Junior dievčatá do 18-tich rokov / nar. po 23. apríla 1998
  3. Dospelí muži medzi 18 a 60 rokov / nar. medzi 23. apríla 1998 a 24. apríla 1956
  4. Dospelé ženy medzi 18 a 60 rokov / nar. medzi 23. apríla 1998 a 24. apríla 1956
  5. Senior muži nad 60 rokov / nar. pred 23. apríla 1956
  6. Senior ženy nad 60 rokov / nar. pred 23. apríla 1956

Na trati City 10 nebude časomer, ani vyhlásenie výsledkov. Na trati Roller 5 a Roller 12 bude len časomer. Na každej trati sa dá registrovať v skupine, ale vyhlásenie výsledkov bude individuálne.  Po úspešnom absolvovaní zúčastňujúci obdržia odznak a tombolu.

 

Štartovné

Na trati City 10, Roller 5, Roller 12 je 1,50 €;

Na trati Classic 40 pre dospelých a seniorov 3 €, pre mládež 2 €;

Na trati MTB 55, Road 80 , Extrem 105 pre dospelých a seniorov 4 €, pre mládež 3 €.

Pre členov CK Slobodní pútnici sa poskytuje na štartovné 50%-ná zľava. Štartovné na trati CITY 10 zahŕňa jeden keks, na trati Classic 40 jednu občerstvovaciu stanicu, na tratiach MTB 55, Road 80  dve zastávky s občerstvením a na trati Extrem 105 tri zastávky s občerstvením.

 

Prihlášky

Na Čárda túru sa možno prihlásiť osobne na mieste štartu od 7.00 do 9.30, alebo vopred on-line na našej webovej stránke do 20. apríla. Na trať City 10, Roller 5 a Roller 12 sa bude v deň konania pretekov dať registrovať do 13:00. Deti do 15 rokov musia prihlásiť ich zákonní zástupcovia.

 

Všeobecné pokyny

Vytrvalostnej cyklotúry sa môže zúčastniť každý, kto má bicykel v dobrom technickom stave. Ku štartu budú pripustení cyklisti po zaplatení štartovného a podpísaní prehlásenia o zdravotnom stave. Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť. Za prípadné zranenia, technické problémy alebo za odcudzenie bicykla organizátor nezodpovedá! Každému účastníkovi doporučujeme použitie cyklistických rukavíc a okuliarov. Použitie cyklistickej prilby je povinné! Počas túry je zakázané použiť iný dopravný prostriedok ako bicykel. Porušenie tejto zásady vedie k diskvalifikácii. Celá akcia prebieha počas plnej dopravnej premávky, preto žiadame všetkých zúčastnených, aby pri zvýšenej opatrnosti dodržiavali dopravné predpisy, svojim správaním neohrozovali seba, ani iných účastníkov, zachovali čistotu okolia a v plnej miere dodržiavali pokyny organizátorov.

 

Ceny

Víťazi jednotlivých kategórií Classic 40, MTB 55, Road 80, Extrem 105 obdržia diplom a vecné ceny. Súťažiaci, ktorí úspešne ukončia trať obdržia odznak a pamätný diplom XIV. ročníka Čárda Túry. Po vyhodnotení výsledkov bude losovanie hodnotných tombolových výhier – každé štartovné číslo platí ako jedna tombola. Ďalšie tomboly bude možné zakúpiť na mieste za cenu 0,20 €. Hlavnou cenou bude opäť bicykel Vedora od hlavného sponzora podujatia!

 

Stravovanie

V cieli Vám doplní úbytok energie krajec mastného chleba. Objednať guláš na meste nie je možné, len v prípade registrácie cez webovú stránku.

 

Dúfame, že naša programová ponuka vzbudila Váš záujem
a že sa stretneme na štarte!