Milí Komárňania!
Vážení návštevníci nášho mesta!

 

Jedným z najvýznamnejších dátumov v histórii nášho mesta je 26. apríl 1849. V tento významný deň zjednotená domáca armáda úspešne odvrátila útok cisárskych vojsk, ktoré boli vo viacnásobnej presile. Pripomínajúc si tento slávny hrdinský čin, samosprávy miest Komárno a Komárom v roku 1992 prvýkrát spoločne zorganizovali Komárňanské dni.
Odvtedy uplynulo štvrťstoročie a tento rok oslavujeme na oboh brehoch Dunaja už dvadsiaty šiesty krát.
Aj v roku 2017 srdečne pozývame všetkých v Komárne na Námestie generála Klapku a do Komáromu do Jókaiho hája.
Na veľkom javisku v Komárome, počas Hudobného festivalu Kayser, vystúpi okrem iných aj Deák Bill Gyula, skupiny Beatrice, Republic, Zanzibar, Ladánybene 27, Radics Gigi, ale aj Bereczki Zoltán, kým v Komárne sa predstavia umelci a skupiny ako Budapest Bár, Cimbali Band s Danics Dóra, Király Viktor, Kasza Tibi, Veres Mónika, Desmod či populárna speváčka Celeste Buckingham.
V Komárome, ako je už dobrou tradíciou, divadlá Magyar Lovas Színház a Magyarock Dalszínház pripravujú po jednom predstavení! Nebudú chýbať ani obvyklé súčasti programu, uskutoční sa konferencia historikov, sprievod motorkárov, bude sa ťahať lano a svoje miesto si nájdu aj tradičné športové programy. V Monoštorskej pevnosti sa bude ako sprievodný program konať Festival Mediawave!
V Komárne sa tešíme na už tradičnú Vínnu a Remeselnícku ulicu a aj na novinku – Ulicu pív. Vašu pozornosť by sme radi upriamili na sprievodné akcie ako Oslavy folklóru alebo Deň starej pevnosti!

 

 

V Monoštorskej pevnosti čakajú na návštevníkov rekonštrukcie bojov a medzinárodný festival Mediawave!

 

Všetkým Komárňanom a našim návštevníkom prajeme zmysluplný oddych!

 

V Komárne, apríl 2017

S pozdravom:

polsk

László Stubendek
primátor
mesta Komárno

hunpol

dr. AttilaMolnár
primátor
mesta Komárom