Milí Komárňania! Vážení návštevníci nášho mesta!

Deň 26. apríla 1849 je významným dátumom v histórii nášho mesta. Tento deň spojené domáce sily úspešne zastavili niekoľkonásobnú presilu rakúskych cisárskych vojsk Na počesť tohto hrdinského činu sa vedenia miest Komárno a Komárom v roku 1992 rozhodli usporiadať Komárňanské dni. V tomto roku sa Komárňanské dni dožili významného jubilea ako najväčší festival v regióne, ponúkajúci najpestrejší program, predstavujúci vysokokvalitné produkcie otvára festivalovú sezónu.

Komárno si oblečie slávnostné šaty už dvadsiaty piatykrát!

Vedeli ste, že...?


kviz

Videá